Årsmøte 2017 med dokumenter

 

Til medlemmer i Nidaros Danseklubb

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte

Sted: Saksvik barneskole   

Dato og tidspunkt:          01.03.2017 kl 1700

 Sakliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

 4. Behandle Nidaros Dansklubbs årsberetning.

 5. Behandle Nidaros Danseklubbs årsregnskap

 6. Behandle innkomne forslag og saker.

 7. Fastsette medlemskontingent.

 8. Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift

9. Vedta Nidaros Danseklubbs budsjett for 2017.

10. Behandle NDK sin organisasjonsplan og gi styret fullmakt til å konstituere personer inn i gruppene 

11. Foreta valg av nytt styre

 a) leder og nestleder, kasserer, styremedlemmer, varamedlemmer

 b) Valgkomité med 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Vedlagt følger saksdokumenter 

Med vennlig hilsen

Styret