Hvem vi er

Styret og trenere

Styret

Leder: Andreas Trondal - 41240429

Nestleder: Eirin Bjerkan Runstrøm - 92208882

Kasserer: Arild Gustavsen - 993 63 674

Styremedlem: Maria Frohm - 986 01 459

Styremedlem: John Ivar Knutzen - 915 15 655

Styremedlem: Stein Eriksen - 41421641

 

Trenere

Hovedtrener sportsdans standard og latin: Kristoffer Melås og Mette Brandstadmoen

Trener sportsdans nybegynnere og barnedans Malin Munkebye Karlsen - 977 27 722 og

Sebastian Skårslette Trondal - 938 40 685

Friskisgruppen: Cecilie Korsan Sundet - 920 50 834

 

        Organisering

  • Klubbens øverste myndighet ligger i årsmøtet
  • Årsmøtet velger styremedlemmer og peker ut valgkomité
  • Årsmøtet velger revisor(er) til å godkjenne klubbens regnskaper