Organisasjon

Visjon og mål

  • Vi skal bli Midt Norges mest attraktive danseklubb
  • Vi skal bli den beste sportsdanseklubben i Midt Norge

 

Organisering

  • Klubbens øverste myndighet ligger i årsmøtet
  • Årsmøtet velger et styre og valgkomité
  • Årsmøtet velger revisor(er) til å godkjenne klubbens regnskaper

 

 

Styret og trenere

Styret

Leder: Rita Måsøval Sørdal - 977 77 986

Nestleder Cecilie Korsan Sundet - 

Kasserer Elisabeth Volden - 950 95 790

Styremedlem Roger Von Bargen - 982 47 704

Styremedlem Hans Thomas Henriksen - 930 54 735

Styremedlem Andreas Trondal - 412 40 429

Trenere

Hovedtrener sportsdans standard og latin: Kristoffer Melås og Mette Brandstadmoen

Trener sportsdans nybegynnere: Malin Munkeby Karlsen - 977 27 722 og

Sebastian Skårslette Trondal - 938 40 685

Barnedans Maria Steeneveldt - 41 64 5194

Hiphop: 

Jazzdans:

Friskisgruppen: Cecilie Korsan Sundet og Maria Steeneveldt