Hvem vi er

Styret og trenere

Styret

Leder: Andreas Trondal - 41240429

Nestleder Cecilie Korsan Sundet - 920 50 834

Kasserer Elisabeth Volden - 950 95 790

Styremedlem Arild Gustavsen - 993 63 674

Styremedlem Hans Thomas Henriksen - 930 54 735

Trenere

Hovedtrener sportsdans standard og latin: Kristoffer Melås og Mette Brandstadmoen

Trener sportsdans nybegynnere og barnedans Malin Munkeby Karlsen - 977 27 722 og

Sebastian Skårslette Trondal - 938 40 685

Jazzdans og hiphop Sigurd Bolstad - 958 05 815

Friskisgruppen: Cecilie Korsan Sundet - 920 50 834

 

Visjon og mål

  • Vi skal være Midt Norges mest attraktive danseklubb
  • Vi skal være den beste sportsdanseklubben i Midt Norge

 

Organisering

  • Klubbens øverste myndighet ligger i årsmøtet
  • Årsmøtet velger et styre og valgkomité
  • Årsmøtet velger revisor(er) til å godkjenne klubbens regnskaper