Til medlemmer i Nidaros Danseklubb

.

 

Innkalling til ordinært årsmøte 2018

Dato: 11.03.2018 kl 1130

Lokaler: Årsmøtet avholdes på Sunnland skole

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret på mail nidarosdans@gmail.com senest 2 uker før årsmøte

Fullstendig sakliste og årsmøtedokumenter blir gjort tilgjengelige på  hjemmesiden, www.nidarosdans.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret