Hvem vi er

Styret og trenere

Styret

Leder: Anne-Britt Holmen - 47623883

Nestleder: Eirin Bjerkan Runstrøm - 92208882

Styremedlem: Maria Frohm - 986 01 459

Styremedlem: Andreas Trondal - 41240429

Styremedlem: Stein Eriksen - 41421641

Styremedlem: Inga Dahle Aagård - 40065606

 

Trenere

Hovedtrener sportsdans standard og latin: Kristoffer Melås og Mette Brandstadmoen

Trener sportsdans nybegynnere og litt øvet: Sebastian Skårslette Trondal - 938 40 685 og Malin Munkebye Karlsen - 977 27 722

Friskisgruppen: Cecilie Korsan Sundet - 920 50 834

 

        Organisering

  • Klubbens øverste myndighet ligger i årsmøtet
  • Årsmøtet velger styremedlemmer og peker ut valgkomité
  • Årsmøtet velger revisor(er) til å godkjenne klubbens regnskaper