Foreldrevettregler


Norges Danseforbund har utviklet foreldrevettregler som en veiledning til både klubber, trenere og foreldre. 
Dette er et reglement vi også følger og forventer at foreldre følger og er gjengitt nedenfor: